پلکان

برای علاقه مندان به فقه و حقوق

پلکان

برای علاقه مندان به فقه و حقوق

قرار بود کاملا فقهی باشد؛ اما کم کم سیاسی هم شد؛ با رویکرد انتقاد از روشهای غیر اخلاقی دسته های سیاسی.

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

اول کار قرار نبود مطالب غیر فقهی در این وبلاگ گداشته شود؛ اما فکر کردم بد نیست برخی مطالبی که به نحوی مربوط به فرهنگ هستند نیز در وبلاگ بیایند؛ مانند معرفی کتاب. این مطالب در دسته ی موضوعی « خارج از فقه»  می آیند که البته با دروس «خارج فقه» اشتباه نشوند.