پلکان

برای علاقه مندان به فقه و حقوق

پلکان

برای علاقه مندان به فقه و حقوق

قرار بود کاملا فقهی باشد؛ اما کم کم سیاسی هم شد؛ با رویکرد انتقاد از روشهای غیر اخلاقی دسته های سیاسی.

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
به نام حق، که حق پیوسته با اوست.
اگر مدارک دانشگاهی را بتوان چیزی بیشتر از کاغذی جوهر آلود دانست، دانش آموخته ی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی هستم. در این وبلاگ - که در آن روی کمک دوستان بهتر از آب روانم که حق استادی بر گردنم دارند حساب کرده ام- تلاش بر آن است تا برخی تجربیات دوران تحصیل و شماری از مسائل مربوط به علاقه مندان به دانش فقه - به ویژه دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق- مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. نام  وبلاگ که با مشورت برخی عزیزان انتخاب شده، نوعی ادای دین به کتاب گرانمایه و کمتر شناخته شده « تحریرات فی الاصول» نوشته ی متفکر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی است.
گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن. مصلحی تو ای تو سلطان سُخن
( مولانا)