پلکان

برای علاقه مندان به فقه و حقوق

پلکان

برای علاقه مندان به فقه و حقوق

قرار بود کاملا فقهی باشد؛ اما کم کم سیاسی هم شد؛ با رویکرد انتقاد از روشهای غیر اخلاقی دسته های سیاسی.

به نام حق، که حق پیوسته با اوست.
اگر مدارک دانشگاهی را بتوان چیزی بیشتر از کاغذی جوهر آلود دانست، دانش آموخته ی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی هستم. در این وبلاگ - که در آن روی کمک دوستان بهتر از آب روانم که حق استادی بر گردنم دارند حساب کرده ام- تلاش بر آن است تا برخی تجربیات دوران تحصیل و شماری از مسائل مربوط به علاقه مندان به دانش فقه - به ویژه دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق- مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. نام  وبلاگ که با مشورت برخی عزیزان انتخاب شده، نوعی ادای دین به کتاب گرانمایه و کمتر شناخته شده « تحریرات فی الاصول» نوشته ی متفکر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی است.
گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن. مصلحی تو ای تو سلطان سُخن
( مولانا)